Ordförande har ordet

När vi 1985 samlades för första gången för att organisera oss i kampen mot apartheidsystemet i Sydafrika, var det nog ingen som kunde tänka sig att vi nu 27 år senare, fortfarande skulle vara aktiva. Vi bildade en lokal ISAK-grupp och fram till 1995 arbetade vi som en sådan. ISAK blev OSAK på ett årsmöte och nu skulle vi plötsligt vara för mycket av det som vi varit mot under 10 år. Några slutade och många nya kom in i bilden, då vi med stöd från Palmecentret inledde ett mycket aktivt arbete gentemot en stad i Kwa-Zulu Natal som heter Port Shepstone. Kontakterna togs redan 1993 och det som mötte oss var ett totalt splittrat samhälle, där inget organiserat samarbete över ras och religionsgränserna förekom. Vi insisterade på att dom skulle försöka organisera sig och om vi i dag ser på PSTA (port shepstone twinning association) kan vi med glädje och stolthet se en nationellt erkänd NGO, som bedriver ett fantastiskt engagerat samhällsarbete och många projekt i samarbete med Sverige. Med denna lilla hemsida vill vi visa vad ett lokalt engagemang kan åstadkomma och betyda för vänner långt utanför Sveriges gränser. Att det faktiskt går att göra något som ger alla parter ett meningsfullt liv och skapar värden som aldrig annars skulle finnas i våra respektive samhällen. Mängder av projekt har skapats och genomförts. Vi kommer att försöka dokumentera och fylla på allteftersom, men hoppas att du som hittar in på vår hemsida, redan nu kan finna något av intresse. Vi vill givetvis väldigt gärna ha kommentarer, kontakter med er som vill veta mera, eller som kanske har frågor, eller söker tips om hur ni vill förverkliga er dröm om ett samarbete. Oskarshamn är en lite stad i Sverige, men en mycket större stad i vår omvärld och för det är vi mycket stolta. Välkommna att se in i vårt samarbete med Sydafrika och alla fantastiska människor som vi mött i respektive länder och som utvecklat en otrolig verksamhet, för fred och försonoing, demokrati och samförstånd.

Tormod Nesset
Ordförande
OSAK