Bli Medlem

Såhär blir du medlem:
Sätt in medlemsavgiften på bankgirot: 520-3930 Oskarshamns södra afrikakommitte. Skriv namn,adress,telefon och epostadress i meddelandesrutan på inbetalningen.

Medlemsavgifter: