Bakgrund

OSAK bildades 1995, precis när apartheidtiden var slut i Sydafrika. Här i Oskarshamn hade innan dess funnits en mycket aktiv grupp inom ISAK (isolera Sydafrika kommittén) som kämpat för demokratin och apartheids avskaffande i Sydafrika. Tillsammans med de kontakter som man redan hade i Port Shepstone, vid Indiska Oceanen, startades ett utbyte, som man kallar ”Twinning”, av erfarenheter bland medlemmarna, vilka snart blev fler på båda platserna. Över 100 personer från vardera plats har besökt varandras länder och delgett och mottagit mängder av intryck och erfarenheter. Syftet i första hand har varit att stötta den nya demokratin i Sydafrika, men genom projekten och utbytet har även vi på svenska sidan fått med oss idéer och erfarenheter som vi kunnat implementera här hos oss. Bland andra har många skolelever fått sina vyer vidgade genom kontakterna och besöken.

Finansieringen har man klarat genom bidrag via ABF från Olof Palmes Internationella Center som är en ramorganisation inom SIDA. Projekten har utformats så att bägge samhällena har mötts på bred front exempelvis yrke mot yrke, skola mot skola, organisation mot organisation.

Flera "spin off effekter" från twinningarbetet har lett till nya kontakter och nya projekt. 1999 slöts ett det första vänortsavtalet mellan de båda kommunerna Oskarshamn och Hibiscus Coast. Sedan dess har nya kommunala avtal slutits. Det senaste 2013. I kommunernas regi har bedrivits projekt inom information om HIV/Aids samt IT och kommunal administration.

En annan ”spin off effekt” är att vår vänort genom oss fått vara värd för flera gruppbesök med skolfolk från olika platser i Sverige. Arrangör av dessa är den globala skolan. Information kan Du hitta på www.sida.se.

OSAK är sedan 1996 medarrangör i Oskarshamns internationella konferens.

/LF 140119