Demokratiprojektet 2007

Under 2007 beviljades en ansökan om ett demokratiprojekt mellan skolor i Port Shepstone, Oskarshamn och Mönsterås. Projektet finansierades av SIDA via kommunalt partnerskap, nord/syd och innebar i korthet ett arbete riktat mot elevdemokrati, miljöfrågor, samt HIV/aids. Syftet var att lyfta upp frågan om hur ungdomar kan påverka sin livssituation i respektive land. Under läsåret 2007/2008 fick en svensk och en sydafrikans delegation bestående av både lärare och elever från respektive skolor möjlighet att under två veckor besöka varandras skolor. Exempel på aktiviteter som ordnades var:


Utöver de programpunkter som direkt rörde projektets mål ordnades trevliga samkväm, där ungdomarna fick möjlighet att träffas och stifta bekantskap med respektive land. Ett uppskattat inslag var boende i värdfamiljer i respektive land. Projektet innebar hårt arbete för de inblandade skolornas planerings kommitté men resultatet blev lyckat. De inblandade skolorna var: Oscarsgymnasiet, Mönsteråsgymnasiet, Parkskolan, P.S Sec. School, Marburg Sec. School, samt Vezubuhle Sec. School.

/H.A