Tidsresan
Gräv där du står

OSAK och twinningkommittén i Port Shepstone inledde 2008, i samarbete med Kalmar Läns muséum, ett projekt som kallas ”Tidsresor”.

Tidsresan är en pedagogisk metod som utvecklats i Sverige för att lära ut historia.

I stället för att bara läsa i böcker, så forskar man i den egna platsens historia och återskapar en dag, en händelse och gör ett rollspel.

Efter utbildningar i metoden och handledning av de lokala lärarna och andra inblandade, genomfördes 2009 den första tidsresan i Port Shepstone. Skolor och andra i samhället är engagerade och har anammat metoden. Sedan dess har flera tidsresor genomförts i Port Shepstone och metoden har även spritt sig till andra delar av Sydafrika. Metoden är nu väl förankrad och är spridd i och runt Port Shepstone. Vår vänortsförening har kunnat anställa en person som är samordnare av tidsresorna där och flera tidsresor om året hålls nu där. Mer information på och genom länkarna nedan.

Historien spelar en alldeles speciell roll för nationsbyggandet i Sydafrika. Under apartheid skrevs nästan enbart de vitas historia. Tidsresan ger en möjlighet för varje individ att lära om sin egen historia och dessutom få förståelse för övriga grupper.

/LF jan 14

Tidsresor


Kalmar läns museum har sedan 2006 arbetat i Sydafrika med ”tidsresemetodik”, platser och berättelser. I Port Shepstone har detta skett tillsammans med Port Shepstone Twinning Association. En lång rad historiska platser med intressanta berättelser har lyfts fram, inte minst från apartheidtiden, men även äldre tidsepoker. I studiecirklar har lokala grupper tagit fram fakta och gjort intervjuer. Materialet har sedan sammanförts, ibland i en skrift, men fr.a. som underlag för historiska tidsresor. I en tidsresa har vuxna och skolelever under några timmar levandegjort en händelse på den historiska platsen. Det kan gälla Tin Town, Gamlakhe 1968, när familjer tvångsförflyttades; Betania mission 1912 och den första landsbygdsskolan för svarta; järnvägsstationen i Port Shepstone 1973 med diskriminering som tema. Syftet med tidsresorna är att förstå dagens samhälle och reflektera kring de frågor som är aktuella. Detta görs på en lokal historisk plats, i en historisk kontext. I Sydafrika handlar det mycket om försoning, helande och ”nation building”.

Kalmar läns museum genomför ett hundratal tidsresor varje år i Kalmar län, med skolor och lokala grupper, där den lokala historien och den lokala platsen är i centrum. I Sydafrika har museet arbetat i Port Shepstone och KwaZulu-Natal, men även i flera andra provinser: Western Cape, Gauteng, North West och Mpumalanga. Länsmuseet är bas för den internationella organisationen Bridging Ages, som också har en nationell avdelning i Sydafrika, Bridging Ages South Africa.

Ebbe Westergren Kalmar läns museum Bridging Ages  

Bridigingages
Bridigingages - South Africa
Port Shepstone Twinning Association - 2013
Kalmar länsmusemu- Tidsresor